Nabídka služeb

Základní poradenství – zdarma

Základní činnosti, hrazené dle ceníku služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně (pomoc při osobní hygieně v domácím prostředí, nebo v prostorách budovy DPS)

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz a donášku obědů)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, praní prádla, úklidy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, na úřady apod.)

Fakultativní činnosti, hrazené dle ceníku služby:

Dohled nad dospělou osobou 

Doprava klientů k lékaři, na vyšetření, na úřady.

 

Další informace naleznete také zde: Než začneme službu poskytovat, Vnitřní pravidla pečovatelské služby, Ceník