Nabídka služeb

Základní poradenství – zdarma

Základní činnosti, hrazené dle ceníku služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně (pomoc při osobní hygieně v domácím prostředí, nebo v prostorách budovy DPS)

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz a donášku obědů)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, praní prádla, úklidy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, na úřady apod.)

Fakultativní činnosti, hrazené dle ceníku služby:

Dohled nad dospělou osobou ( nad léky, hlídání)

Doprava klientů k lékaři, na vyšetření.

Jsme schopni zajistit obyvatelům Vaší obce dopravu k lékaři. Na lékařské vyšetření je doprovodit a dopravit zpátky domů. Je možné dopravit Vaše občany k lékaři na Dolní Rožínku, na polikliniku v Bystřici nad Pernštejnem nebo do nemocnice Nové Město na Moravě. Jsme schopni se časově přizpůsobit.

Můžeme Vám zaručit bezpečnost a spolehlivost dopravy. (Máme k dispozici spolehlivý osobní automobil a pro snažší manipulaci – mechanický invalidní vozík.)

Na vyšetření nebudete jezdit sami, ale vždy s Vámi pojede odborně vzdělaný pracovník.

Pokud budete mít o některou z nabízených služeb zájem, můžete nás kontaktovat

  • telefonicky: 566 567 408, 606 425 900
  • písemně na adrese: Pečovatelská služba Dolní Rožínka 117, 592 51 Dolní Rožínka
  • elektronicky na adrese: dpsdr@tiscali.cz

Těšíme se na setkání s vámi.

Za kolektiv pracovníků pečovatelské služby

Ing. Hana Elzerová – ředitelka organizace

 

Další informace naleznete také zde: Než začneme službu poskytovat, Vnitřní pravidla pečovatelské služby, Ceník