O nás

Pečovatelská služba Dolní Rožínka je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Dolní Rožínka.

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu v domácnostech klientů v Dolní Rožínce i okolních obcích.

Jako organizace jsme registrováni na Krajském úřadě kraje Vysočina, Jihlava, č.j. KUJI 18962/2007 ze dne 28.3. 2007

Jsme sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytujeme tyto základní služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Rovněž poskytujeme i fakultativní činnosti a to:

  • dopravu pro cizí potřeby
  • dohled nad dospělou osobou

Služby, které poskytujeme, si klienti hradí sami dle platného ceníku, který je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Služby poskytujeme každý všední den v době 6,00 – 18,00 hod. V sobotu, neděli a o svátcích se poskytují služby v omezeném rozsahu v době 8,00 – 13,00 hod.