Ceník

Seznam poskytovaných úkonů a jejich ceník (v souladu s Vyhláškou                          č. 378/2023)platný od 1. 2. 2024

Maximální výše úhrady za poskytování Pečovatelské služby činí:

a) 155,- Kč/ hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně

b) 135,- Kč/ hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším                    než 80,- hodin měsíčně

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                              sazba: 155,- Kč/ hod., 135,- Kč/ hod.                                                                                 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

2. Pomoc při osobní hygieně                                                                                    sazba: 155,- Kč/ hod., 135,- Kč/ hod.     

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy                                                    zajištění stravy (za podmínek stanovených ve Smlouvě s dodavatelem stravy)

 • dovoz oběda v Dolní Rožínce                                                       20,- Kč/úkon
 • donáška oběda v budově i mimo budovu v Dolní Rožínce    20,- Kč/úkon
 • dovoz oběda mimo obec Dolní Rožínka                                     20,- Kč/úkon
 • donáška oběda mimo obec Dolní Rožínka                                 20,- Kč/úkon
 • pomoc při přípravě jídla a pití                          155,-Kč/ hod, 135,- Kč/hod
 • příprava a podání jídla a pití                            155,-Kč/ hod, 135,-Kč / hod

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                                           sazba: 155,- Kč/ hod., 135,- Kč/ hod.       

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezónní úklid, úklid po malování
 • běžné nákupy a pochůzky  sazba: 155,- Kč/ hod., 135,- Kč/ hod.       
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti    160,- Kč/úkon
 • praní a žehlení ložního a osobního prádla, drobné opravy 90,- Kč/ kg

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovod dospělých osob k lékaři a pod. 155,- Kč/ hod., 135,- Kč/ hod.      

 

Fakultativní úkony:

 • dohled nad dospělou osobou                                                   155,- Kč/hod.
 • doprava k výkonu služby                                                           15,- Kč/km
 • doprava osob v obci i mimo obec Dolní Rožínku                  15,- Kč/km
 • čekání řidiče                                                                               155,- Kč/ hod.
 • zapůjčení jídlonosiče(1 měsíc)                                                200,- Kč/měsíc
 • zapůjčení jídlonosiče (1den)                                                      20,- Kč/den
 • kopie jídelních lístků                                                                     2,- Kč/kus

Zpracovala: Ing. Hana Elzerová, ředitelka PS

Schváleno radou obce Dolní Rožínka 23. 1. 2024