Ceník

Seznam poskytovaných úkonů a jejich ceník (v souladu s Vyhláškou č. 389/2013)

platný od 1. 4. 2022

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

sazba: 135,- / hod

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně

sazba: 135,- / hod

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy (za podmínek stanovených ve Smlouvě s dodavatelem stravy)

 • dovoz oběda v Dolní Rožínce                                 20,- Kč/úkon
 • donáška oběda v budově i mimo budovu v Dolní Rožínce    20,- Kč/úkon
 • dovoz oběda mimo obec Dolní Rožínka               20,- Kč/úkon
 • donáška oběda mimo obec Dolní Rožínka           20,- Kč/úkon
 • pomoc při přípravě jídla a pití                              135,-Kč/ hod
 • příprava a podání jídla a pití                                 135,-Kč / hod

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

sazba: 135,-/ hod

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezónní úklid, úklid po malování
 • běžné nákupy a pochůzky   135,- Kč/ hod.
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti    140,- Kč/úkon
 • praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě drobné opravy 80,- Kč/ kg

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovod dospělých osob k lékaři, na úřady apod.             135,-Kč / hod.

Fakultativní úkony:

 • dohled nad dospělou osobou                                135,- Kč/hod.
 • doprava pro klienty Dolní Rožínka                       15,- Kč/km
 • doprava osob mimo Dolní Rožínku                       15,- Kč/km
 • čekání řidiče                                                             135,- Kč/ hod.
 • zapůjčení jídlonosiče(1 měsíc)                              200,- Kč/měsíc
 • zapůjčení jídlonosiče (1den)                                    20,- Kč/den
 • kopie jídelních lístků                                                   2,- Kč/kus

Zpracovala: Ing. Hana Elzerová, ředitelka PS

Schváleno radou obce Dolní Rožínka 8. 3. 2022