NOVINKY

 

***

(14. 10. 2020)

Vážení klienti domu s pečovatelskou službou Dolní Rožínka 117,

v souvislosti s epidemií koronaviru jsme museli přijmout některá preventivní opatření, která povedou i k omezení péče. Přednostní je zdraví, a proto se snažíme co nejvíce eliminovat možnost přenosu nákazy, a to zejména z našich pracovnic na Vás, neboť ony se běžně pohybují na veřejných prostranstvích. Z tohoto důvodu minimalizujeme osobní kontakt na nezbytné minimum, a co půjde, budeme provádět bezkontaktním způsobem.

  • Bude minimalizován přímý vstup pečovatelek do bytů.
  • Nebudou prováděny úkony doprava a doprovody k lékaři, na úřady.
  • Pokud bude nutná přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta, budou pečovatelky vždy používat ochranné roušky a rukavice.
  • Bude vyžadováno, aby i klient měl svou roušku.
  • Pečovatelky se budou snažit, pokud to bude možné, dodržovat od ostatních osob odstup minimálně 2 m.
  • V bytě, kde bude muset být péče nezbytně poskytována (osobní hygiena apod.), bude prováděna dezinfekce. Klientovi, který s tímto opatřením nebude souhlasit, nemůže být péče poskytována!
  • Ve vstupní hale budou odstraněny lavičky, aby nedocházelo ke shlukování osob.
  • Při vstupu do veřejných prostor používejte roušky a dodržujte odstup od dalších osob minimálně 2 m.
  • Během dne budou v budově DPS opakovaně dezinfikovány zábradlí a kliky/koule vchodových dveří.

Situace je závažná a je třeba si uvědomit, že právě vy, senioři, jste velmi ohroženi v případě nákazy. Chovejte se proto zodpovědně a vyzvěte k tomu i své blízké. Vycházejte z budovy pouze v nutných případech a vždy s rouškou.

Tato opatření platí do ukončení nouzového stavu.

***

(27. 08. 2019)  Nabízíme k pronájmu nebytové prostory o rozloze 71m2. Samostatné  sociální zařízení na chodbě a oddělený vchod. Prostor lze využít jako kanceláře, pro různé služby ( kosmetika, masáže a pod.), nebo jako ordinaci.  Více informací o ceně nájmu a možnosti osobní prohlídky s konzultací po telefonické dohodě na tel. 606 425 900.

 

(29. 01. 2019) Dne 1. února 2019 v 15:30 hodin se v 1. patře budou konat tradiční Hrátky s pamětí s panem Zdeňkem Chourou. S sebou brýle, tužku a dobrou náladu. 🙂

***

(14. 12. 2018) Dnes nás navštívili harmonikáři z Ujčova a zpříjemnili nám svým vystoupením páteční odpoledne. I na taneček došlo.

(30. 05. 2018) Od 1. 6. 2018 otevírá Pečovatelská služba Dolní Rožínka Půjčovnu zdravotnických pomůcek. Bližší informace na tel.: 566 567 408, 606 425 900. 

(18. 01. 2018) Od nového roku prodlužujeme provozní dobu! Ve všední dny od 6,00 do 18,00 hodin, o víkendech a o svátcích od 8,00 do 13,00 hodin.

(01. 10. 2017) V úterý 3. října 2017 proběhne od 10 do 15.30 hodin v domě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci akce „Týden sociálních služeb“ vyhlášené Asociací sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Všichni jste srdečně zváni!

(15. 05. 2017) Rozšiřujeme kapacitu služeb pro občany z Dolní Rožínky a okolních obcí.  Více viz naše Nabídka služeb a náš Ceník