NOVINKY

 

Od 1. dubna 2022 platí nový ceník služeb.

 

***

(1. 3. 2021)

Vážení klienti domu s pečovatelskou službou Dolní Rožínka 117,

v souvislosti s pokračující epidemií koronaviru jsme museli přijmout některá preventivní opatření. Přednostní je zdraví, a proto se snažíme co nejvíce eliminovat možnost přenosu nákazy, a to zejména z našich pracovnic na vás. Z tohoto důvodu minimalizujeme osobní kontakt na nezbytné minimum, a některé úkony se budeme snažit provádět bezkontaktním způsobem (nahlašování a odhlašování obědů a pod.).

 • V budově (na chodbách) bude vyžadováno používání repirátorů třídy FFP2, je zakázáno používání šitých roušek.
 • Bude minimalizován přímý vstup pečovatelek do bytů.
 • Úkony doprava  k lékaři se budou prováděny pouze v nezbytné míře, za dodržení přísných bezpečnostních opatření. Řidič i klient musí mít po dobu přepravy zakrytá ústa a nos repirátorem řady FFP2.
 • Doprovod k lékaři bude jen v nezbytně nutných případech. Ve většině případů bude služba doprovod spojena s fakultativní službou „Čekání řidiče“, kdy pečovatelka doprovodí klienta do čekárny a počká venku nebo v autě, než si klient svou záležitost vyřídí. Poté jej doprovodí zpět k autu.
 • Pokud bude nutná přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta, budou pečovatelky vždy používat repirátor FFP2 a rukavice.
 • Bude vyžadováno, aby i klient měli své repirátory.
 • Pečovatelky se budou snažit, pokud to bude možné, dodržovat od ostatních osob odstup minimálně 2 m.
 • V bytě, kde bude muset být péče nezbytně poskytována (osobní hygiena apod.), bude prováděna dezinfekce. Klientovi, který s tímto opatřením nebude souhlasit, nemůže být péče poskytována!
 • Ve vstupní hale budou odstraněny lavičky, aby nedocházelo ke shlukování osob.
 • Při vstupu do veřejných prostor používejte respirátory třídy FFP 2 a dodržujte odstup od dalších osob minimálně 2 m.
 • Během dne budou v budově DPS opakovaně dezinfikovány zábradlí a kliky/koule vchodových dveří.

Situace je závažná a je třeba si uvědomit, že právě vy, senioři, jste velmi ohroženi v případě nákazy. Chovejte se proto zodpovědně a vyzvěte k tomu i své blízké. Vycházejte z budovy pouze v nutných případech a vždy s respirátorem, který bude zakrývat nos a ústa.

Tato opatření platí do ukončení nouzového stavu.

***

(27. 08. 2019)  Nabízíme k pronájmu nebytové prostory o rozloze 71m2. Samostatné  sociální zařízení na chodbě a oddělený vchod. Prostor lze využít jako kanceláře, pro různé služby ( kosmetika, masáže a pod.), nebo jako ordinaci.  Více informací o ceně nájmu a možnosti osobní prohlídky s konzultací po telefonické dohodě na tel. 606 425 900.

 

(29. 01. 2019) Dne 1. února 2019 v 15:30 hodin se v 1. patře budou konat tradiční Hrátky s pamětí s panem Zdeňkem Chourou. S sebou brýle, tužku a dobrou náladu. 🙂

***

(14. 12. 2018) Dnes nás navštívili harmonikáři z Ujčova a zpříjemnili nám svým vystoupením páteční odpoledne. I na taneček došlo.

(30. 05. 2018) Od 1. 6. 2018 otevírá Pečovatelská služba Dolní Rožínka Půjčovnu zdravotnických pomůcek. Bližší informace na tel.: 566 567 408, 606 425 900. 

(18. 01. 2018) Od nového roku prodlužujeme provozní dobu! Ve všední dny od 6,00 do 18,00 hodin, o víkendech a o svátcích od 8,00 do 13,00 hodin.

(01. 10. 2017) V úterý 3. října 2017 proběhne od 10 do 15.30 hodin v domě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci akce „Týden sociálních služeb“ vyhlášené Asociací sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Všichni jste srdečně zváni!

(15. 05. 2017) Rozšiřujeme kapacitu služeb pro občany z Dolní Rožínky a okolních obcí.  Více viz naše Nabídka služeb a náš Ceník